Events
PDF
PDF

 •  
  2017
  May
  01st May 2017 Final John Ripley Cup
  03rd May 2017   19:30  Aigburth 1 - Widnes 1 MCA Division 1
  10th May 2017   19:45  Widnes 2 - Prescot 1 MCA Division 2
  15th May 2017 Final Knotty Ash Cup
     19:45  Atticus JRC - Hoylake JRC John Ripley Cup
     19:45  Liverpool KAC - Prescot 1 KAC Knotty Ash Cup
   
  June
  05th June 2017   19:30  Round 1 Atticus Open Championship 2017
  19th June 2017   19:30  Round 2 Atticus Open Championship 2017
  26th June 2017   19:30  Round 3 Atticus Open Championship 2017
   
  July
  03rd July 2017   19:30  Round 4 Atticus Open Championship 2017
  10th July 2017   19:30  Round 5 Atticus Open Championship 2017
  31st July 2017   19:30  Round 6 Atticus Open Championship 2017
   
  August
  07th August 2017   19:30  Round 7 Atticus Open Championship 2017
  14th August 2017   19:30  Round 8 Atticus Open Championship 2017
  21st August 2017   19:30  Round 9 Atticus Open Championship 2017
   
  September
  04th September 2017 Round 1 (First Leg) MCA Division 2
  Round 1 (First Leg) MCA 600-League
  Round 1 (First Leg) MCA Division 4
  05th September 2017   19:30  Liverpool 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Formby 2 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  Formby 3 - bye MCA Division 4
  06th September 2017   19:30  Aigburth 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 600-1 - Atticus 600-2 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 4 - Southport 2 MCA Division 4
  07th September 2017   19:30  Wallasey B - Widnes 2 MCA Division 2
     19:30  Wallasey D - Atticus 5 MCA Division 4
     19:30  Hoylake 3 - Hoylake Juniors MCA Division 4
  11th September 2017 Atticus 1 - Atticus 2 MCA Division 1
  Round 1 (First Leg) MCA Division 1
  Round 1 (First Leg) MCA Division 3
  Round 2 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 4 - Prescot 2 MCA Division 3
     19:30  bye - Atticus 5 MCA Division 4
     19:45  Prescot 600 - Waterloo 600 MCA 600-League
     19:45  Skelmersdale 2 - Wallasey D MCA Division 4
  12th September 2017   19:30  Hoylake 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 3 - Skelmersdale 1 MCA Division 3
     19:30  Formby 3 - Hoylake 3 MCA Division 4
  13th September 2017   19:30  Aigburth 3 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:45  Widnes 1 - Wallasey A MCA Division 1
  14th September 2017   19:30  Wallasey C - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Hoylake Juniors - Aigburth 4 MCA Division 4
  18th September 2017 Eighth-Final Knotty Ash Cup 2017/18
  Eighth-Final John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Prescot KAC - no match Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Hoylake KAC - no match Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Wallasey KAC - no match Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Aigburth KAC - no match Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Skelmersdale KAC - no match Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Waterloo KAC - Southport KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Liverpool KAC - no match Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Atticus KAC - Formby KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Skelmersdale 2 JRC - Atticus JRC 2 John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Atticus JRC 1 - no match John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Liverpool JRC - Prescot JRC John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Formby JRC - no match John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Wallasey JRC - Skelmersdale 1 JRC John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Hoylake JRC - no match John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Widnes JRC - Waterloo JRC John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Aigbuth JRC - no match John Ripley Cup 2017/18
  25th September 2017 Round 2 (First Leg) MCA Division 2
  Round 2 (First Leg) MCA 600-League
  Round 3 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 5 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:45  Prescot 1 - Liverpool 1 MCA Division 2
  26th September 2017   19:30  Liverpool 2 - Widnes 2 MCA Division 2
     19:30  Hoylake 2 - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Wallasey D MCA Division 4
  27th September 2017   19:30  Atticus 600-2 - Prescot 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
     19:30  Widnes 600 - Waterloo 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 4 - Formby 3 MCA Division 4
  28th September 2017   19:30  Wallasey B - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Hoylake 3 - bye MCA Division 4
     19:30  Liverpool 4 - Hoylake Juniors MCA Division 4
   
  October
  02nd October 2017 Round 2 (First Leg) MCA Division 1
  Round 2 (First Leg) MCA Division 3
  Round 1 MCA 440-League
     19:30  Waterloo 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Wallasey A MCA Division 1
     19:45  Skelmersdale 1 - Aigburth 3 MCA Division 3
     19:45  Prescot 440-1 - Prescot 440-2 MCA 440-League
  03rd October 2017   19:30  Formby 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 440 - Hoylake 440 MCA 440-League
     19:30  Southport 2 - Liverpool 4 MCA Division 4
  04th October 2017   19:30  Aigburth 600 - Widnes 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 440 - Waterloo 440 MCA 440-League
     19:30  Atticus 440-1 - Atticus 440-2 MCA 440-League
  05th October 2017   19:30  Wallasey C - Liverpool 3 MCA Division 3
  09th October 2017 Round 3 (First Leg) MCA Division 2
  Round 4 (First Leg) MCA Division 4
     19:45  Prescot 2 - Formby 2 MCA Division 3
     19:45  bye - Skelmersdale 2 MCA Division 4
  10th October 2017   19:30  Formby 3 - Liverpool 4 MCA Division 4
     19:30  Southport 2 - Atticus 5 MCA Division 4
  11th October 2017   19:30  Aigburth 2 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Widnes 2 - Prescot 1 MCA Division 2
  12th October 2017   19:30  Wallasey B - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Hoylake 3 - Aigburth 4 MCA Division 4
  16th October 2017 Round 3 (First Leg) MCA Division 1
  Round 3 (First Leg) MCA Division 3
  Round 3 (First Leg) MCA 600-League
  Round 2 MCA 440-League
     19:30  Waterloo 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
     19:30  Waterloo 440 - Formby 440 MCA 440-League
     19:45  Prescot 440-1 - Atticus 440-1 MCA 440-League
     19:45  Prescot 440-2 - Hoylake 440 MCA 440-League
  17th October 2017   19:30  Liverpool 3 - Hoylake 2 MCA Division 3
  18th October 2017   19:30  Aigburth 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 3 - Wallasey C MCA Division 3
     19:45  Widnes 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
  19th October 2017   19:30  Wallasey A - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake Juniors - Wallasey D MCA Division 4
  23rd October 2017 Round 4 (First Leg) MCA Division 2
  Round 5 (First Leg) MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 2 - Southport 2 MCA Division 4
  24th October 2017   19:30  Liverpool 2 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 2 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 3
  25th October 2017   19:30  Atticus 440-2 - Aigburth 440 MCA 440-League
     19:30  Aigburth 4 - bye MCA Division 4
  26th October 2017   19:30  Wallasey D - Formby 3 MCA Division 4
     19:30  Atticus 5 - Hoylake Juniors MCA Division 4
  30th October 2017 Quater-Final John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Aigbuth JRC - Wallasey JRC John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Atticus JRC 1 - Atticus JRC 2 John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Hoylake JRC - Waterloo JRC John Ripley Cup 2017/18
  31st October 2017   19:30  Liverpool 4 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
   
  November
  06th November 2017 Round 4 (First Leg) MCA Division 1
  Round 4 (First Leg) MCA Division 3
  Round 6 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 2 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Waterloo 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:45  Prescot 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 3
  07th November 2017   19:30  Liverpool 1 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 3 - Aigburth 3 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  bye - Southport 2 MCA Division 4
     19:30  Formby 3 - Atticus 5 MCA Division 4
  08th November 2017   19:30  Aigburth 600 - Waterloo 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 4 - Liverpool 4 MCA Division 4
  09th November 2017   19:30  Wallasey C - Prescot 2 MCA Division 3
     19:30  Hoylake Juniors - Skelmersdale 2 MCA Division 4
  13th November 2017 Round 5 (First Leg) MCA Division 2
  Round 4 (First Leg) MCA 600-League
  Round 7 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Wallasey B MCA Division 2
     19:30  Atticus 5 - Hoylake 3 MCA Division 4
     19:45  Prescot 600 - Aigburth 600 MCA 600-League
     19:45  Skelmersdale 2 - Formby 3 MCA Division 4
  14th November 2017   19:30  Hoylake 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Liverpool 4 - bye MCA Division 4
  15th November 2017   19:30  Aigburth 2 - Liverpool 1 MCA Division 2
     19:30  Widnes 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
  16th November 2017   19:30  Wallasey B - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Wallasey D - Aigburth 4 MCA Division 4
     19:30  Southport 2 - Hoylake Juniors MCA Division 4
  18th November 2017 Wirral Juniors - Liverpool Knights MCA Juniors
  Liverpool Bishops - Wirral Juniors MCA Juniors
  20th November 2017 Round 5 (First Leg) MCA Division 1
  Round 5 (First Leg) MCA Division 3
  Round 3 MCA 440-League
  Semi-Final John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Atticus 4 - Skelmersdale 1 MCA Division 3
     19:45  Prescot 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:45  Prescot 600 - Widnes 600 MCA 600-League
  21st November 2017   19:30  Formby 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Formby 440 - Atticus 440-2 MCA 440-League
     19:30  Hoylake 440 - Waterloo 440 MCA 440-League
     19:30  Liverpool 4 - Hoylake 3 MCA Division 4
  22nd November 2017   19:30  Aigburth 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440-1 - Prescot 440-2 MCA 440-League
     19:30  Aigburth 440 - Prescot 440-1 MCA 440-League
  23rd November 2017   19:30  Wallasey A - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 3 - Wallasey D MCA Division 4
  27th November 2017 Round 6 (First Leg) MCA Division 2
  Round 5 (First Leg) MCA 600-League
  Round 8 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Wallasey B MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Formby 2 MCA Division 3
  28th November 2017   19:30  Liverpool 4 - Wallasey D MCA Division 4
     19:30  Formby 3 - Southport 2 MCA Division 4
  29th November 2017   19:30  Atticus 600-2 - Aigburth 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 4 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:45  Widnes 2 - Aigburth 2 MCA Division 2
  30th November 2017   19:30  bye - Hoylake Juniors MCA Division 4
     19:30  Hoylake 3 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
   
  December
  04th December 2017 Round 6 (First Leg) MCA Division 1
  Round 6 (First Leg) MCA Division 3
  Round 9 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 2 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:45  Prescot 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - Aigburth 4 MCA Division 4
  05th December 2017   19:30  Hoylake 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Liverpool 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 3 - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Hoylake 3 MCA Division 4
  06th December 2017   19:30  Aigburth 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 3 - Prescot 2 MCA Division 3
     19:30  Atticus 600-1 - Prescot 600 MCA 600-League
  07th December 2017   19:30  Wallasey C - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  Wallasey D - bye MCA Division 4
     19:30  Hoylake Juniors - Formby 3 MCA Division 4
  09th December 2017 Liverpool Knights - Stansfield Juniors MCA Juniors
  Liverpool Bishops - Merchant Taylor Junior Boys MCA Juniors
  Wirral Juniors - Merchant Taylor Girls B MCA Juniors
  Round 1 MCA Juniors
  Round 2 MCA Juniors
  Merchant Taylor Girls B - Southport Juniors MCA Juniors
  Liverpool Bishops - Stansfield Juniors MCA Juniors
  Round 3 MCA Juniors
  Southport Juniors - Merchant Taylor Junior Boys MCA Juniors
  Liverpool Knights - Southport Juniors MCA Juniors
  Round 4 MCA Juniors
  Merchant Taylor Junior Boys - Merchant Taylor Girls A MCA Juniors
  Merchant Taylor Girls A - Liverpool Knights MCA Juniors
  Wirral Juniors - Stansfield Juniors MCA Juniors
  Round 5 MCA Juniors
  Round 6 MCA Juniors
  Merchant Taylor Girls A - Wirral Juniors MCA Juniors
  Merchant Taylor Girls B - Liverpool Bishops MCA Juniors
  Round 7 MCA Juniors
  11th December 2017 Quater-Final Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Atticus 5 - Liverpool 4 MCA Division 4
     19:30  Aigburth KAC - Wallasey KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Hoylake KAC - Skelmersdale KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Liverpool KAC - Prescot KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Southport KAC - Formby KAC Knotty Ash Cup 2017/18
  12th December 2017   19:30  Formby JRC - Liverpool JRC John Ripley Cup 2017/18
  20th December 2017   19:45  Widnes 2 - Atticus 3 MCA Division 2
   
  2018
  January
  02nd January 2018 Semi-Final Knotty Ash Cup 2017/18
  03rd January 2018   19:30  Aigburth 3 - Hoylake 2 MCA Division 3
  08th January 2018 Round 7 (First Leg) MCA Division 2
  Round 1 (Second Leg) MCA 600-League
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 5 - Wallasey D MCA Division 4
     19:30  bye - Formby 3 MCA Division 4
     19:45  Prescot 440-1 - Formby 440 MCA 440-League
     19:45  Prescot 440-2 - Waterloo 440 MCA 440-League
     19:45  Skelmersdale 2 - Liverpool 4 MCA Division 4
  09th January 2018   19:30  Liverpool 2 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Southport 2 - Aigburth 4 MCA Division 4
  10th January 2018   19:30  Aigburth 2 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Widnes 2 - Southport 1 MCA Division 2
  11th January 2018   19:30  Wallasey B - Liverpool 1 MCA Division 2
     19:30  Hoylake Juniors - Hoylake 3 MCA Division 4
  15th January 2018 Round 7 (First Leg) MCA Division 1
  Round 7 (First Leg) MCA Division 3
  Round 4 MCA 440-League
     19:30  Atticus 4 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:45  Prescot 2 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:45  Skelmersdale 1 - Wallasey C MCA Division 3
  16th January 2018   19:30  Formby 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 1 - Widnes 2 MCA Division 2
  17th January 2018   19:30  Aigburth 3 - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Atticus 440-2 - Hoylake 440 MCA 440-League
     19:45  Widnes 1 - Atticus 2 MCA Division 1
  18th January 2018   19:30  Wallasey A - Aigburth 1 MCA Division 1
  20th January 2018   19:30  Southport KAC - Hoylake KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Hoylake JRC - Aigbuth JRC John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Formby JRC - Atticus JRC 2 John Ripley Cup 2017/18
  22nd January 2018 Round 1 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 5 - bye MCA Division 4
  23rd January 2018   19:30  Hoylake 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 2 - Liverpool 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 2 - Prescot 2 MCA Division 3
     19:30  Liverpool 4 - Southport 2 MCA Division 4
  24th January 2018   19:30  Aigburth 2 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 440-1 - Aigburth 440 MCA 440-League
     19:45  Widnes 2 - Wallasey B MCA Division 2
  25th January 2018   19:30  Aigburth 4 - Hoylake Juniors MCA Division 4
     19:30  Wallasey D - Skelmersdale 2 MCA Division 4
  27th January 2018 Southport Juniors - Merchant Taylor Girls A MCA Juniors
  Liverpool Knights - Liverpool Bishops MCA Juniors
  Stansfield Juniors - Merchant Taylor Girls A MCA Juniors
  Merchant Taylor Junior Boys - Wirral Juniors MCA Juniors
  Merchant Taylor Girls A - Merchant Taylor Girls B MCA Juniors
  Stansfield Juniors - Merchant Taylor Girls B MCA Juniors
  Merchant Taylor Girls B - Merchant Taylor Junior Boys MCA Juniors
  Southport Juniors - Liverpool Bishops MCA Juniors
  Liverpool Bishops - Merchant Taylor Girls A MCA Juniors
  Wirral Juniors - Southport Juniors MCA Juniors
  Stansfield Juniors - Merchant Taylor Junior Boys MCA Juniors
  Liverpool Knights - Merchant Taylor Girls B MCA Juniors
  Merchant Taylor Junior Boys - Liverpool Knights MCA Juniors
  Southport Juniors - Stansfield Juniors MCA Juniors
  29th January 2018 Round 1 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 3
     19:30  Atticus 2 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Waterloo 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 4 - Aigburth 3 MCA Division 3
     19:45  Prescot 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Liverpool 3 MCA Division 3
  30th January 2018   19:30  Formby 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 2 - Wallasey C MCA Division 3
  31st January 2018   19:30  Widnes 600 - Aigburth 600 MCA 600-League
   
  February
  01st February 2018   19:30  Wallasey A - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 3 - Formby 3 MCA Division 4
  05th February 2018 Round 2 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 2 (Second Leg) MCA 600-League
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Waterloo 600 - Widnes 600 MCA 600-League
     19:45  Prescot 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
     19:45  Skelmersdale 2 - Atticus 5 MCA Division 4
  06th February 2018   19:30  Hoylake 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 1 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Southport 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Aigburth 4 MCA Division 4
  07th February 2018   19:30  Aigburth 2 - Wallasey B MCA Division 2
  08th February 2018   19:30  Hoylake Juniors - Liverpool 4 MCA Division 4
     19:30  Wallasey D - Southport 2 MCA Division 4
     19:30  bye - Hoylake 3 MCA Division 4
  12th February 2018 Round 2 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 5 MCA 440-League
     19:30  Waterloo 440 - Atticus 440-2 MCA 440-League
     19:45  Prescot 2 - Atticus 4 MCA Division 3
  13th February 2018   19:30  Liverpool 3 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Formby 2 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Formby 440 - Atticus 440-1 MCA 440-League
  14th February 2018   19:30  Aigburth 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 3 - Skelmersdale 1 MCA Division 3
     19:45  Widnes 1 - Formby 1 MCA Division 1
  15th February 2018   19:30  Wallasey A - Atticus 2 MCA Division 1
  19th February 2018 Round 3 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Waterloo 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 3 - Liverpool 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 5 - Southport 2 MCA Division 4
     19:45  Prescot 1 - Widnes 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - bye MCA Division 4
  20th February 2018   19:30  Liverpool 2 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Southport 1 - Wallasey B MCA Division 2
     19:30  Hoylake 440 - Prescot 440-1 MCA 440-League
     19:30  Liverpool 4 - Formby 3 MCA Division 4
  21st February 2018   19:30  Atticus 600-1 - Widnes 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 4 - Hoylake 3 MCA Division 4
  22nd February 2018   19:30  Wallasey D - Hoylake Juniors MCA Division 4
  26th February 2018 Round 3 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 3
     19:30  Atticus 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Waterloo 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Skelmersdale 1 - Prescot 2 MCA Division 3
  27th February 2018   19:30  Hoylake 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
  28th February 2018   19:30  Aigburth 600 - Prescot 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 4 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:45  Widnes 2 - Liverpool 2 MCA Division 2
   
  March
  01st March 2018   19:30  Wallasey C - Aigburth 3 MCA Division 3
  05th March 2018 Round 4 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 3 (Second Leg) MCA 600-League
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 4 - Formby 2 MCA Division 3
     19:45  Prescot 2 - Wallasey C MCA Division 3
  06th March 2018   19:30  Southport 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Wallasey D MCA Division 4
  07th March 2018   19:30  Aigburth 2 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 600-2 - Waterloo 600 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 440 - Prescot 440-2 MCA 440-League
     19:45  Widnes 2 - Liverpool 1 MCA Division 2
  08th March 2018   19:30  Wallasey B - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Hoylake Juniors - Atticus 5 MCA Division 4
     19:30  bye - Aigburth 4 MCA Division 4
  12th March 2018 Round 4 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 6 MCA 440-League
     19:30  Atticus 4 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Waterloo 600 - Prescot 600 MCA 600-League
     19:45  Prescot 440-2 - Atticus 440-2 MCA 440-League
     19:45  Prescot 440-1 - Waterloo 440 MCA 440-League
  13th March 2018   19:30  Formby 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Liverpool 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool KAC - Aigburth KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:45  Hoylake 1 - Widnes 1 MCA Division 1
  14th March 2018   19:30  Aigburth 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440-1 - Hoylake 440 MCA 440-League
     19:30  Aigburth 440 - Formby 440 MCA 440-League
  15th March 2018   19:30  Wallasey A - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 3 - Liverpool 4 MCA Division 4
  19th March 2018 Round 5 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 4 (Second Leg) MCA 600-League
  Round 6 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Widnes 2 MCA Division 2
     19:30  Waterloo 600 - Aigburth 600 MCA 600-League
     19:30  Atticus 5 - Formby 3 MCA Division 4
  20th March 2018   19:30  Liverpool 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Formby 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - bye MCA Division 4
     19:30  Liverpool 4 - Aigburth 4 MCA Division 4
  21st March 2018   19:30  Aigburth 3 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Atticus 600-2 - Widnes 600 MCA 600-League
  22nd March 2018   19:30  Skelmersdale 2 - Hoylake Juniors MCA Division 4
     19:30  Wallasey D - Hoylake 3 MCA Division 4
  26th March 2018 Round 5 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 3
     19:30  Atticus 2 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Waterloo 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Prescot 440-2 - Formby 440 MCA 440-League
     19:45  Prescot 1 - Southport 1 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Atticus 4 MCA Division 3
  27th March 2018   19:30  Hoylake 2 - Aigburth 3 MCA Division 3
     19:30  Liverpool 3 - Prescot 2 MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
  28th March 2018   19:30  Widnes 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 600-1 - Aigburth 600 MCA 600-League
  29th March 2018   19:30  Wallasey C - Formby 2 MCA Division 3
   
  April
  02nd April 2018 Round 6 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 7 (Second Leg) MCA Division 4
  03rd April 2018   19:30  Liverpool 2 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:30  bye - Liverpool 4 MCA Division 4
     19:30  Hoylake Juniors - Southport 2 MCA Division 4
  04th April 2018   19:30  Aigburth 2 - Widnes 2 MCA Division 2
     19:30  Aigburth 4 - Wallasey D MCA Division 4
  05th April 2018   19:30  Wallasey B - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Hoylake 3 - Atticus 5 MCA Division 4
  09th April 2018 Round 6 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 6 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 7 MCA 440-League
     19:30  Waterloo 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Atticus 4 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Waterloo 440 - Atticus 440-1 MCA 440-League
     19:45  Prescot 2 - Aigburth 3 MCA Division 3
     19:45  Skelmersdale 1 - Hoylake 2 MCA Division 3
  10th April 2018   19:30  Formby 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 2 - Wallasey B MCA Division 2
     19:30  Hoylake 440 - Aigburth 440 MCA 440-League
     19:45  Southport 1 - Widnes 2 MCA Division 2
  11th April 2018   19:30  Atticus 440-2 - Prescot 440-1 MCA 440-League
  12th April 2018   19:30  Wallasey A - Hoylake 1 MCA Division 1
  16th April 2018 Round 7 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 5 (Second Leg) MCA 600-League
  Round 8 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Waterloo 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
     19:30  Atticus 5 - Aigburth 4 MCA Division 4
     19:45  Prescot 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - Hoylake 3 MCA Division 4
  17th April 2018   19:30  Hoylake 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 1 - Wallasey B MCA Division 2
     19:30  Southport 2 - Formby 3 MCA Division 4
     19:30  Liverpool 4 - Atticus 5 MCA Division 4
  18th April 2018   19:30  Aigburth 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
     19:30  Widnes 600 - Prescot 600 MCA 600-League
     19:30  Atticus 600-1 - Waterloo 600 MCA 600-League
  19th April 2018   19:30  Hoylake Juniors - bye MCA Division 4
     19:30  Wallasey D - Liverpool 4 MCA Division 4
  23rd April 2018 Round 7 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 7 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 9 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:45  Prescot 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
  24th April 2018   19:30  Formby 2 - Aigburth 3 MCA Division 3
     19:30  Liverpool 3 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Prescot 2 MCA Division 3
  25th April 2018   19:30  Aigburth 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Widnes 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
  26th April 2018   19:30  Wallasey C - Skelmersdale 1 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 3 - Southport 2 MCA Division 4
     19:30  bye - Wallasey D MCA Division 4
     19:30  Formby 3 - Hoylake Juniors MCA Division 4
  30th April 2018 Final John Ripley Cup 2017/18
     19:30  Individual Lightning Championship 2018 Prescot & Knotty Ash Chess Club, Alder Social Club, Alder Road, Liverpool L12 2BA
   
  May
  02nd May 2018   19:30  Atticus 600-2 - Atticus 600-1 MCA 600-League
     19:45  Widnes 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
  08th May 2018   19:30  Formby 1 - Wallasey A MCA Division 1
  09th May 2018   19:45  Widnes 1 - Atticus 1 MCA Division 1
  21st May 2018 Final Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Liverpool KAC - Southport KAC Knotty Ash Cup 2017/18
     19:30  Atticus JRC 2 - Hoylake JRC John Ripley Cup 2017/18
  23rd May 2018   19:30  Merseyside Chess Association, AGM 2018 Aigburth Cricket and Bowls Club (next to St Michaels Station), Southwood Road, St Michaels, L17 7BQ
   
  September
  03rd September 2018 Round 1 (First Leg) MCA Division 2
  Round 1 (First Leg) MCA Division 4
  Round 1 (First Leg) MCA 600-League
  Round 1 MCA 440-League
     19:30  Atticus 3 - Atticus 4 MCA Division 2
  04th September 2018   19:30  Formby 1 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:30  Hoylake 440 - St. Helens 440 MCA 440-League
  05th September 2018   19:30  Aigburth 600 - Widnes 600 MCA 600-League
     19:30  Atticus 440-1 - Atticus 440-2 MCA 440-League
     19:30  Aigburth 440 - Prescot 440 MCA 440-League
  06th September 2018   19:30  Hoylake 3 - Southport 2 MCA Division 4
  10th September 2018 Round 1 (First Leg) MCA Division 1
  Round 1 (First Leg) MCA Division 3
  Round 1 (First Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Atticus 4 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - Hoylake 2 MCA Division 3
  11th September 2018   19:30  Hoylake 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Liverpool 5 - Liverpool Juniors MCA Division 5
  12th September 2018   19:30  Aigburth 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  bye - bye MCA Division 3
  13th September 2018   19:30  Wallasey B - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Aigburth 3 - Hoylake Juniors MCA Division 5
  17th September 2018 Eighth-Final John Ripley Cup
  Eighth-Final Knotty Ash Cup
     19:30  Prescot JRC - Waterloo JRC John Ripley Cup
     19:30  Atticus JRC 1 - Aigburth JRC John Ripley Cup
     19:30  Atticus JRC 2 - bye John Ripley Cup
     19:30  Prescot KAC 1 - bye Knotty Ash Cup
     19:30  Atticus KAC 1 - Ormskirk KAC Knotty Ash Cup
     19:45  Waterloo KAC - Atticus KAC 2 Knotty Ash Cup
  18th September 2018   19:30  Southport JRC - bye John Ripley Cup
     19:30  Hoylake JRC - bye John Ripley Cup
     19:30  Liverpool JRC - Skelmersdale JRC John Ripley Cup
     19:30  Formby JRC - bye John Ripley Cup
     19:30  Formby KAC - Wallasey KAC Knotty Ash Cup
     19:30  Liverpool KAC - bye Knotty Ash Cup
     19:30  Southport KAC - Prescot KAC 2 Knotty Ash Cup
  19th September 2018   19:30  Aigburth KAC - Skelmersdale KAC Knotty Ash Cup
     19:30  St. Helens KAC - Hoylake KAC Knotty Ash Cup
  20th September 2018   19:30  Wallasey JRC - Widnes JRC John Ripley Cup
  24th September 2018 Round 2 (First Leg) MCA Division 2
  Round 2 (First Leg) MCA Division 4
  Round 2 (First Leg) MCA 600-League
     19:30  Ormskirk 1 - Hoylake 3 MCA Division 4
     19:30  Atticus 5 - Southport 2 MCA Division 4
     19:45  Widnes 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:45  Skelmersdale 1 - Formby 1 MCA Division 2
     19:45  Prescot 600 - Waterloo 600 MCA 600-League
  25th September 2018   19:30  Southport 1 - Atticus 4 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:30  Liverpool 4 - Wallasey D MCA Division 5
  26th September 2018   19:30  Aigburth 2 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Atticus 600-1 - Aigburth 600 MCA 600-League
     19:30  Atticus 600-2 - Waterloo 600 MCA 600-League
  27th September 2018   19:30  Wallasey A - Atticus 1 MCA Division 1
   
  October
  01st October 2018 Round 2 (First Leg) MCA Division 1
  Round 2 (First Leg) MCA Division 3
  Round 2 (First Leg) MCA Division 5
  Round 2 MCA 440-League
  Round 2 MCA Junior Division 1
  Round 3 MCA Junior Division 1
  Round 4 MCA Junior Division 1
  Round 5 MCA Junior Division 1
  Round 1 MCA Junior Division 2
  Round 2 MCA Junior Division 2
  Round 3 MCA Junior Division 2
  Round 4 MCA Junior Division 2
  Round 5 MCA Junior Division 2
     19:45  Waterloo 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:45  Prescot 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:45  Prescot 2 - Ormskirk 1 MCA Division 4
  02nd October 2018   19:30  Liverpool 3 - Skelmersdale 2 MCA Division 3
     19:30  Formby 3 - Southport 2 MCA Division 4
     19:30  Liverpool Juniors - Aigburth 3 MCA Division 5
  03rd October 2018   19:30  Aigburth 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440-1 - Aigburth 440 MCA 440-League
     19:30  Atticus 440-2 - St. Helens 440 MCA 440-League
  04th October 2018   19:30  Wallasey B - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Wallasey C - bye MCA Division 3
     19:30  Wallasey D - Hoylake Juniors MCA Division 5
  08th October 2018 Round 3 (First Leg) MCA Division 2
  Round 3 (First Leg) MCA 600-League
  Round 1 MCA Junior Division 1
     19:30  Atticus 3 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:45  Prescot 2 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:45  Waterloo 600 - Widnes 600 MCA 600-League
  09th October 2018   19:30  Formby 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 4 - Liverpool 5 MCA Division 5
     19:30  Hoylake 440 - Prescot 440 MCA 440-League
  10th October 2018   19:30  Aigburth 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
  11th October 2018   19:30  Hoylake 3 - Formby 3 MCA Division 4
  15th October 2018 Round 3 (First Leg) MCA Division 1
  Round 3 (First Leg) MCA Division 3
  Round 3 (First Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:45  Skelmersdale 2 - Wallasey B MCA Division 3
     19:45  Prescot 440 - Formby 440 MCA 440-League
  16th October 2018   19:30  Liverpool 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 2 - bye MCA Division 3
     19:30  Formby 2 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Liverpool 5 - Wallasey D MCA Division 5
  17th October 2018   19:30  Aigburth 3 - Liverpool 4 MCA Division 5
  18th October 2018   19:30  Hoylake Juniors - Liverpool Juniors MCA Division 5
  22nd October 2018 Round 4 (First Leg) MCA Division 2
  Round 3 (First Leg) MCA Division 4
  Round 3 MCA 440-League
     19:30  Atticus 5 - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 1 - Atticus 4 MCA Division 2
     19:45  Prescot 2 - Hoylake 3 MCA Division 4
  23rd October 2018   19:30  Southport 1 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Formby 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 440 - Atticus 440-1 MCA 440-League
  24th October 2018   19:30  Aigburth 2 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  St. Helens 440 - Waterloo 440 MCA 440-League
     19:30  Aigburth 440 - Atticus 440-2 MCA 440-League
  25th October 2018   19:30  Wallasey C - Hoylake 2 MCA Division 3
  29th October 2018 Quater-Final John Ripley Cup
     19:30  Skelmersdale JRC - Formby JRC John Ripley Cup
     19:30  Atticus JRC 2 - Prescot JRC John Ripley Cup
  30th October 2018   19:30  Hoylake JRC - Southport JRC John Ripley Cup
   
  November
  01st November 2018   19:30  Wallasey JRC - Atticus JRC 1 John Ripley Cup
  05th November 2018 Round 4 (First Leg) MCA Division 1
  Round 4 (First Leg) MCA Division 3
  Round 4 (First Leg) MCA Division 5
  Round 4 (First Leg) MCA 600-League
  Semi-Final John Ripley Cup
     19:45  Waterloo 440 - Hoylake 440 MCA 440-League
  06th November 2018   19:30  Hoylake 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 3 - bye MCA Division 3
     19:30  Formby 2 - Skelmersdale 2 MCA Division 3
     19:30  Wallasey D - Liverpool Juniors MCA Division 5
     19:30  Liverpool 5 - Aigburth 3 MCA Division 5
  07th November 2018   19:30  Aigburth 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 600-2 - Widnes 600 MCA 600-League
     19:30  Atticus 600-1 - Waterloo 600 MCA 600-League
  08th November 2018   19:30  Wallasey B - bye MCA Division 3
     19:30  Liverpool 4 - Hoylake Juniors MCA Division 5
  12th November 2018 Round 5 (First Leg) MCA Division 2
  Round 4 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Atticus 4 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
  13th November 2018   19:30  Hoylake 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 1 - Southport 1 MCA Division 2
  14th November 2018   19:30  bye - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Atticus 440-1 - Hoylake 440 MCA 440-League
     19:30  Atticus 440-2 - Waterloo 440 MCA 440-League
  19th November 2018 Round 5 (First Leg) MCA Division 1
  Round 5 (First Leg) MCA Division 3
  Round 5 (First Leg) MCA 600-League
  Round 4 MCA 440-League
     19:30  Atticus 2 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Atticus JRC 2 - Skelmersdale JRC John Ripley Cup
     19:45  Skelmersdale 2 - Wallasey C MCA Division 3
     19:45  Waterloo 600 - Prescot 600 MCA 600-League
     19:45  Prescot 440 - St. Helens 440 MCA 440-League
  20th November 2018   19:30  Liverpool 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:30  Liverpool Juniors - Liverpool 4 MCA Division 5
     19:30  Hoylake JRC - Wallasey JRC John Ripley Cup
  21st November 2018   19:30  bye - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Aigburth 600 - Prescot 600 MCA 600-League
  22nd November 2018   19:30  Wallasey A - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake Juniors - Liverpool 5 MCA Division 5
  26th November 2018 Round 6 (First Leg) MCA Division 2
  Round 5 (First Leg) MCA Division 4
     19:45  Widnes 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
     19:45  Prescot 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
     19:45  Waterloo 600 - Aigburth 600 MCA 600-League
  27th November 2018   19:30  Formby 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Southport 1 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Atticus 4 MCA Division 2
     19:30  Formby 440 - Waterloo 440 MCA 440-League
  28th November 2018   19:30  Aigburth 2 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Aigburth 3 - Wallasey D MCA Division 5
  29th November 2018   19:30  Wallasey C - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 3 - Atticus 5 MCA Division 4
   
  December
  03rd December 2018 Round 6 (First Leg) MCA Division 1
  Round 6 (First Leg) MCA Division 3
  Round 5 (First Leg) MCA Division 5
  Round 1 (Second Leg) MCA 600-League
     19:30  Ormskirk 1 - Formby 3 MCA Division 4
     19:45  Waterloo 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:45  Skelmersdale 2 - bye MCA Division 3
  04th December 2018   19:30  Hoylake 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Liverpool 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - bye MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:30  Liverpool Juniors - Liverpool 5 MCA Division 5
  05th December 2018   19:30  Aigburth 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Atticus 600-2 - Atticus 600-1 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 440 - Formby 440 MCA 440-League
  06th December 2018   19:30  Wallasey B - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Hoylake Juniors - Aigburth 3 MCA Division 5
     19:30  Wallasey D - Liverpool 4 MCA Division 5
  10th December 2018 Quater-Final Knotty Ash Cup
     19:30  Hoylake KAC - Southport KAC Knotty Ash Cup
     19:30  Waterloo KAC - Atticus KAC 1 Knotty Ash Cup
     19:30  Prescot KAC 1 - Skelmersdale KAC Knotty Ash Cup
     19:30  Liverpool KAC - Formby KAC Knotty Ash Cup
  17th December 2018   19:30  Atticus 2 - Wallasey A MCA Division 1
     19:45  Widnes 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:45  Waterloo 440 - Prescot 440 MCA 440-League
   
  2019
  January
  07th January 2019 Round 7 (First Leg) MCA Division 2
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 5 MCA 440-League
  Semi-Final Knotty Ash Cup
     19:30  Atticus 3 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 4 - Formby 1 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
  08th January 2019   19:30  Formby 440 - Atticus 440-2 MCA 440-League
     19:30  Hoylake 440 - Aigburth 440 MCA 440-League
  09th January 2019   19:30  St. Helens 440 - Atticus 440-1 MCA 440-League
  14th January 2019 Round 7 (First Leg) MCA Division 1
  Round 7 (First Leg) MCA Division 3
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 1 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Skelmersdale 2 MCA Division 3
     19:45  Waterloo 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
  15th January 2019   19:30  Liverpool 3 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Hoylake 3 MCA Division 4
     19:30  Ormskirk 1 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:30  Aigburth 3 - Liverpool Juniors MCA Division 5
  16th January 2019   19:30  bye - Wallasey C MCA Division 3
  17th January 2019   19:30  Wallasey A - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake Juniors - Wallasey D MCA Division 5
  21st January 2019 Round 1 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 2 (Second Leg) MCA 600-League
     19:30  Atticus 4 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Formby 1 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Widnes 600 - Aigburth 600 MCA 600-League
  22nd January 2019   19:30  Southport 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 5 - Liverpool 4 MCA Division 5
     19:30  Formby 440 - Hoylake 440 MCA 440-League
  23rd January 2019   19:30  Aigburth 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
  24th January 2019   19:30  Wallasey C - Wallasey B MCA Division 3
  28th January 2019 Round 1 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 6 MCA 440-League
     19:30  Atticus 2 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  bye - bye MCA Division 3
     19:45  Waterloo 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:45  Widnes 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
  29th January 2019   19:30  Liverpool 3 - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Skelmersdale 2 MCA Division 3
     19:30  Liverpool 4 - Aigburth 3 MCA Division 5
  30th January 2019   19:30  Atticus 440-2 - Prescot 440 MCA 440-League
     19:30  Atticus 440-1 - Waterloo 440 MCA 440-League
  31st January 2019   19:30  Wallasey A - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Wallasey D - Liverpool 5 MCA Division 5
   
  February
  04th February 2019 Round 2 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 3 (Second Leg) MCA 600-League
     19:30  Atticus 4 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 3 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:45  Widnes 600 - Waterloo 600 MCA 600-League
  05th February 2019   19:30  Formby 1 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Liverpool Juniors - Hoylake Juniors MCA Division 5
  06th February 2019   19:30  Atticus 600-2 - Aigburth 600 MCA 600-League
  11th February 2019 Round 2 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Widnes 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Wallasey C MCA Division 3
     19:45  Skelmersdale 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:45  Prescot 2 - Formby 3 MCA Division 4
  12th February 2019   19:30  Liverpool 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:30  Liverpool Juniors - Wallasey D MCA Division 5
     19:30  Formby KAC - Prescot KAC 1 Knotty Ash Cup
  13th February 2019   19:30  Aigburth 2 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Aigburth 3 - Liverpool 5 MCA Division 5
  14th February 2019   19:30  Hoylake Juniors - Liverpool 4 MCA Division 5
  18th February 2019 Round 3 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 4 (Second Leg) MCA 600-League
     19:45  Skelmersdale 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Atticus 4 MCA Division 2
  19th February 2019   19:30  Hoylake 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Southport KAC - Waterloo KAC Knotty Ash Cup
  20th February 2019   19:30  Aigburth 2 - Formby 1 MCA Division 2
     19:45  Widnes 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
  21st February 2019   19:30  Wallasey C - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 3 - Ormskirk 1 MCA Division 4
  25th February 2019 Round 3 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 7 MCA 440-League
     19:30  Atticus 5 - Formby 3 MCA Division 4
     19:45  Widnes 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:45  Waterloo 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:45  Prescot 440 - Atticus 440-1 MCA 440-League
  26th February 2019   19:30  Liverpool 3 - bye MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - bye MCA Division 3
     19:30  Liverpool 4 - Liverpool Juniors MCA Division 5
     19:30  Hoylake 440 - Atticus 440-2 MCA 440-League
  27th February 2019   19:30  Aigburth 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  St. Helens 440 - Formby 440 MCA 440-League
  28th February 2019   19:30  Wallasey A - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Wallasey D - Aigburth 3 MCA Division 5
     19:30  Liverpool 5 - Hoylake Juniors MCA Division 5
   
  March
  04th March 2019 Round 4 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 5 (Second Leg) MCA 600-League
     19:30  Atticus 4 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 3 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Southport 1 MCA Division 2
  05th March 2019   19:30  Hoylake 1 - Wallasey A MCA Division 1
     19:30  Formby 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
  06th March 2019   19:30  bye - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Atticus 600-1 - Atticus 600-2 MCA 600-League
     19:30  Aigburth 600 - Waterloo 600 MCA 600-League
  11th March 2019 Round 4 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 2 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:45  Skelmersdale 2 - Formby 2 MCA Division 3
  12th March 2019   19:30  Liverpool 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 3 - Hoylake 3 MCA Division 4
     19:30  Ormskirk 1 - Southport 2 MCA Division 4
  13th March 2019   19:30  bye - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Atticus 5 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:30  Atticus 600-1 - Widnes 600 MCA 600-League
     19:30  Atticus 600-2 - Prescot 600 MCA 600-League
  14th March 2019   19:30  Wallasey A - Widnes 1 MCA Division 1
  18th March 2019 Round 5 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 1 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:45  Waterloo 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
  19th March 2019   19:30  Southport 1 - Formby 1 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Hoylake 2 - Wallasey C MCA Division 3
  20th March 2019   19:30  Aigburth 2 - Atticus 4 MCA Division 2
  21st March 2019   19:30  Wallasey B - Skelmersdale 2 MCA Division 3
  25th March 2019 Round 5 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 3
     19:30  Ormskirk 1 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:30  Prescot 600 - Aigburth 600 MCA 600-League
     19:45  Waterloo 1 - Wallasey A MCA Division 1
  26th March 2019   19:30  Formby 2 - bye MCA Division 3
     19:30  Liverpool 3 - Hoylake 2 MCA Division 3
  27th March 2019   19:30  Aigburth 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:45  Widnes 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
  28th March 2019   19:30  Wallasey B - bye MCA Division 3
     19:30  Wallasey C - Skelmersdale 2 MCA Division 3
   
  April
  01st April 2019 Round 6 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 3 - Formby 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 4 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Southport 1 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
  02nd April 2019   19:30  Hoylake 3 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:30  Southport 2 - Formby 3 MCA Division 4
  03rd April 2019   19:30  Aigburth 440 - St. Helens 440 MCA 440-League
     19:45  Waterloo 600 - Atticus 600-2 MCA 600-League
  08th April 2019 Round 6 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 6 (Second Leg) MCA Division 3
     19:30  Atticus 2 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Formby 2 MCA Division 3
     19:45  Widnes 600 - Prescot 600 MCA 600-League
     19:45  Waterloo 440 - Aigburth 440 MCA 440-League
  09th April 2019   19:30  Hoylake 2 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Liverpool 3 - Wallasey C MCA Division 3
  11th April 2019   19:30  Wallasey A - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Skelmersdale 2 MCA Division 3
  15th April 2019 Round 7 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 5 - Hoylake 3 MCA Division 4
     19:45  Waterloo 1 - Atticus 1 MCA Division 1
  16th April 2019   19:30  Southport 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Formby 1 - Atticus 4 MCA Division 2
     19:30  Liverpool 2 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Ormskirk 1 MCA Division 4
  17th April 2019   19:30  Aigburth 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
  18th April 2019   19:30  Wallasey C - bye MCA Division 3
  22nd April 2019 Round 7 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 7 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 5
     19:45  Skelmersdale 2 - bye MCA Division 3
     19:45  Prescot 2 - Southport 2 MCA Division 4
  23rd April 2019   19:30  Liverpool 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - Hoylake 2 MCA Division 3
  24th April 2019   19:30  Aigburth 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 600-1 - Prescot 600 MCA 600-League
  25th April 2019   19:30  Wallasey B - Liverpool 3 MCA Division 3
  29th April 2019 Final John Ripley Cup
  Final Knotty Ash Cup
     19:30  Widnes 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake JRC - Skelmersdale JRC John Ripley Cup
     19:30  Formby KAC - Southport KAC Knotty Ash Cup
     19:45  Prescot 600 - Atticus 600-1 MCA 600-League
   
  May
  08th May 2019   19:45  Widnes 1 - Wallasey A MCA Division 1
  13th May 2019   19:45  Prescot 600 - Widnes 600 MCA 600-League
  22nd May 2019   19:30  Merseyside Chess Association, AGM 2019 Aigburth Cricket and Bowls Club (next to St Michaels Station), Southwood Road, St Michaels, L17 7BQ
   
  June
  03rd June 2019   19:30  Team Lightning Tournament 2019 Alder Social Club Alder Road Liverpool L12 2BA
  25th June 2019   19:30  Deadline: Teams for 2019/2020 Aigburth Cricket and Bowls Club (next to St Michaels Station) Southwood Road St Michaels L17 7BQ
   
  September
  02nd September 2019 Round 1 (First Leg) MCA Division 2
  Round 1 (First Leg) MCA Division 4
  Round 1 (Leg 1) 600-League
  Round 1 (Leg 1) 440-League
     19:30  Atticus 5 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:45  Prescot 2 - bye MCA Division 4
  03rd September 2019   19:30  Southport 1 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Aigburth 3 MCA Division 4
     19:30  Formby 440 - Waterloo 440 440-League
     19:45  Liverpool 2 - bye MCA Division 2
  04th September 2019   19:30  Aigburth 2 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 600 - Southport 600 600-League
     19:30  Aigburth 440 - bye 440-League
     19:30  Atticus 440 - St. Helens 440 440-League
  09th September 2019 Round 1 (First Leg) MCA Division 1
  Round 1 (First Leg) MCA Division 3
  Round 1 (First Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:45  Waterloo 1 - St Helens 1 MCA Division 1
  10th September 2019   19:30  Hoylake 2 - bye MCA Division 3
     19:30  Formby 2 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 3 - Southport 2 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 4 - Liverpool 5 MCA Division 5
  11th September 2019   19:30  Aigburth 600 - Waterloo600 600-League
  16th September 2019 Eighth-Final John Ripley Cup
  Eighth-Final Knotty Ash Cup
     19:30  Atticus JRC-2 - bye John Ripley Cup
     19:30  Atticus JRC-1 - Prescot JRC John Ripley Cup
     19:30  Waterloo JRC - bye John Ripley Cup
     19:30  Prescot KAC 1 - bye Knotty Ash Cup
     19:30  Southport KAC - bye Knotty Ash Cup
     19:30  Atticus KAC - Wallasey KAC Knotty Ash Cup
     19:30  Waterloo KAC - bye Knotty Ash Cup
     19:30  Formby KAC - bye Knotty Ash Cup
     19:45  Skelmersdale JRC - bye John Ripley Cup
     19:45  Liverpool KAC - bye Knotty Ash Cup
     19:45  Prescot KAC 2 - Skelmersdale KAC Knotty Ash Cup
  17th September 2019   19:30  Liverpool JRC - St. Helens JRC John Ripley Cup
     19:30  Hoylake JRC - bye John Ripley Cup
  18th September 2019   19:30  Aigburth JRC - Formby JRC John Ripley Cup
     19:30  Aigburth KAC - Hoylake KAC Knotty Ash Cup
  19th September 2019   19:30  Wallasey JRC - bye John Ripley Cup
  23rd September 2019 Round 2 (First Leg) MCA Division 2
  Round 2 (First Leg) MCA Division 4
  Round 2 (Leg 1) 440-League
     19:30  bye - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 4 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  bye - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:30  bye - Waterloo 440 440-League
  24th September 2019   19:45  Liverpool 2 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:45  Liverpool Juniors - Formby 3 MCA Division 4
  25th September 2019   19:30  Aigburth 3 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:30  St. Helens 440 - Formby 440 440-League
  26th September 2019   19:30  Hoylake Juniors - Prescot 3 MCA Division 5
  30th September 2019 Round 2 (First Leg) MCA Division 1
  Round 2 (First Leg) MCA Division 3
  Round 2 (First Leg) MCA Division 5
  Round 2 (Leg 1) 600-League
     19:30  Atticus 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Prescot 2 - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:30  Waterloo600 - Southport 600 600-League
   
  October
  01st October 2019   19:30  Southport 2 - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 4 - Aigburth 4 MCA Division 5
     19:45  Liverpool 5 - Prescot 3 MCA Division 5
  02nd October 2019   19:30  St Helens 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 600 - Atticus 600 600-League
     19:30  Aigburth 440 - Atticus 440 440-League
  03rd October 2019   19:30  bye - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Wallasey D - Hoylake Juniors MCA Division 5
  07th October 2019 Round 3 (First Leg) MCA Division 2
  Round 3 (First Leg) MCA Division 4
  Round 3 (Leg 1) 440-League
     19:30  Atticus 3 - Wallasey A MCA Division 2
     19:30  Atticus 3 - bye MCA Division 2
     19:30  Ormskirk 1 - bye MCA Division 4
     19:30  Prescot 3 - Wallasey D MCA Division 5
     19:45  Skelmersdale 2 - Aigburth 3 MCA Division 4
     19:45  Waterloo 440 - St. Helens 440 440-League
  08th October 2019   19:30  Hoylake 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 3 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:30  Atticus 5 - Liverpool Juniors MCA Division 4
  09th October 2019   19:30  Aigburth 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440 - bye 440-League
  10th October 2019   19:30  Wallasey B - Wallasey C MCA Division 3
  14th October 2019 Round 3 (First Leg) MCA Division 1
  Round 3 (First Leg) MCA Division 3
     19:45  Waterloo 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:45  Skelmersdale 1 - Prescot 1 MCA Division 2
  15th October 2019   19:30  Hoylake 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Wallasey A MCA Division 2
     19:30  Formby 440 - Aigburth 440 440-League
     19:45  Liverpool 1 - St Helens 1 MCA Division 1
     19:45  Liverpool 3 - bye MCA Division 3
     19:45  Liverpool Juniors - Skelmersdale 2 MCA Division 4
  16th October 2019   19:30  Aigburth 2 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Aigburth 4 - Wallasey D MCA Division 5
  17th October 2019   19:30  Wallasey B - Southport 2 MCA Division 3
     19:30  Wallasey C - Atticus 4 MCA Division 3
  21st October 2019 Round 4 (First Leg) MCA Division 2
  Round 4 (First Leg) MCA Division 4
  Round 3 (First Leg) MCA Division 5
  Round 4 (Leg 1) 440-League
     19:30  Atticus 3 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  bye - Prescot 1 MCA Division 2
     19:30  Ormskirk 1 - Formby 3 MCA Division 4
     19:30  bye - St. Helens 440 440-League
     19:45  Prescot 2 - Atticus 5 MCA Division 4
  22nd October 2019   19:30  Formby 2 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 2 - Southport 1 MCA Division 2
  23rd October 2019   19:30  Aigburth 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Aigburth 3 MCA Division 4
     19:30  Atticus 440 - Formby 440 440-League
     19:30  Aigburth 440 - Waterloo 440 440-League
  24th October 2019   19:30  Wallasey A - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Hoylake Juniors - Liverpool 4 MCA Division 5
  28th October 2019 Quater-Final John Ripley Cup
     19:45  Waterloo JRC - Hoylake JRC John Ripley Cup
     19:45  Prescot JRC - Atticus JRC-2 John Ripley Cup
     19:45  Skelmersdale JRC - Aigburth JRC John Ripley Cup
  30th October 2019   19:30  St. Helens JRC - Wallasey JRC John Ripley Cup
   
  November
  04th November 2019 Round 4 (First Leg) MCA Division 1
  Round 4 (First Leg) MCA Division 3
  Round 3 (Leg 1) 600-League
  Round 5 (Leg 1) 440-League
  Semi-Final John Ripley Cup
     19:30  Atticus 2 - St Helens 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  Waterloo 440 - Atticus 440 440-League
     19:45  Skelmersdale 2 - Prescot 2 MCA Division 4
  05th November 2019   19:30  Hoylake 2 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Formby 440 - bye 440-League
     19:45  Liverpool 3 - Formby 2 MCA Division 3
  06th November 2019   19:30  Aigburth 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  St. Helens 440 - Aigburth 440 440-League
  07th November 2019   19:30  Wallasey A - Aigburth 2 MCA Division 2
  11th November 2019 Round 5 (First Leg) MCA Division 2
  Round 5 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 5 - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - Wallasey A MCA Division 2
  12th November 2019   19:30  Formby 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - bye MCA Division 4
     19:30  Formby 440 - St. Helens 440 440-League
     19:45  Aigburth 3 - Liverpool Juniors MCA Division 4
  13th November 2019   19:30  Aigburth 2 - bye MCA Division 2
     19:30  Aigburth 4 - Liverpool 5 MCA Division 5
     19:30  Atticus 600 - Waterloo600 600-League
     19:30  Aigburth 600 - Southport 600 600-League
  18th November 2019 Round 5 (First Leg) MCA Division 1
  Round 5 (First Leg) MCA Division 3
  Round 1 (Leg 2) 440-League
     19:30  Atticus 4 - Southport 2 MCA Division 3
     19:30  bye - Aigburth 440 440-League
     19:45  Waterloo 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:45  Skelmersdale 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Waterloo 440 - Formby 440 440-League
  19th November 2019   19:00  Ormskirk 1 - Liverpool Juniors MCA Division 4
     19:30  Hoylake 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - bye MCA Division 3
     19:45  Liverpool 1 - Atticus 1 MCA Division 1
  20th November 2019   19:30  St Helens 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  St. Helens 440 - Atticus 440 440-League
  21st November 2019   19:30  Wallasey B - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Wallasey C - Hoylake 2 MCA Division 3
  25th November 2019 Round 6 (First Leg) MCA Division 2
  Round 6 (First Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Waterloo600 - Aigburth 600 600-League
     19:45  Prescot 2 - Aigburth 3 MCA Division 4
  26th November 2019   19:30  Formby 3 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:45  Liverpool 2 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:45  bye - Liverpool Juniors MCA Division 4
  27th November 2019   19:30  Aigburth 2 - Southport 1 MCA Division 2
  28th November 2019   19:30  bye - Wallasey A MCA Division 2
   
  December
  02nd December 2019 Round 6 (First Leg) MCA Division 1
  Round 6 (First Leg) MCA Division 3
  Round 4 (First Leg) MCA Division 5
  Round 1 (Leg 2) 600-League
  Round 2 (Leg 2) 440-League
     19:30  Atticus 2 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - St Helens 1 MCA Division 1
     19:30  Ormskirk 1 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:45  Waterloo 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:45  Waterloo 440 - bye 440-League
  03rd December 2019   19:30  Hoylake 2 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  Formby 2 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  bye - Southport 2 MCA Division 3
     19:30  Southport 600 - Atticus 600 600-League
     19:45  Liverpool 3 - Wallasey C MCA Division 3
     19:45  Liverpool 5 - Wallasey D MCA Division 5
     19:45  Liverpool 4 - Prescot 3 MCA Division 5
  04th December 2019   19:30  Aigburth 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440 - Aigburth 440 440-League
  05th December 2019   19:30  Aigburth 4 - Hoylake Juniors MCA Division 5
  09th December 2019 Quater-Final Knotty Ash Cup
     19:30  Waterloo KAC - Aigburth KAC Knotty Ash Cup
  10th December 2019   19:30  Southport KAC - Prescot KAC 1 Knotty Ash Cup
     19:30  Formby KAC - Atticus KAC Knotty Ash Cup
  14th December 2019 Semi-Final Knotty Ash Cup
  16th December 2019   19:45  Prescot 1 - Southport 1 MCA Division 2
   
  2020
  January
  06th January 2020 Round 7 (First Leg) MCA Division 2
  Round 7 (First Leg) MCA Division 4
  Round 5 (First Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 5 - bye MCA Division 4
     19:30  Prescot 3 - Aigburth 4 MCA Division 5
     19:45  Prescot 1 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - Formby 3 MCA Division 4
  07th January 2020   19:30  Southport 1 - bye MCA Division 2
     19:45  Liverpool Juniors - Prescot 2 MCA Division 4
  08th January 2020   19:30  Aigburth 3 - Ormskirk 1 MCA Division 4
  09th January 2020   19:30  Wallasey A - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Hoylake Juniors - Liverpool 5 MCA Division 5
     19:30  Wallasey D - Liverpool 4 MCA Division 5
  13th January 2020 Round 7 (First Leg) MCA Division 1
  Round 7 (First Leg) MCA Division 3
  Round 3 (Leg 2) 440-League
     19:30  Atticus 4 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  bye - Atticus 440 440-League
     19:45  Skelmersdale 1 - Southport 1 MCA Division 2
  14th January 2020   19:30  Hoylake 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Southport 2 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
  15th January 2020   19:30  St Helens 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 440 - Formby 440 440-League
     19:30  St. Helens 440 - Waterloo 440 440-League
  16th January 2020   19:30  Wallasey B - bye MCA Division 3
     19:30  Wallasey C - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Prescot 3 - Hoylake Juniors MCA Division 5
  20th January 2020 Round 1 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 2 (Leg 2) 600-League
     19:30  bye - Prescot 2 MCA Division 4
     19:45  Prescot 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - Atticus 5 MCA Division 4
  21st January 2020   19:30  Formby 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Southport 600 - Waterloo600 600-League
     19:45  Liverpool Juniors - Ormskirk 1 MCA Division 4
  22nd January 2020   19:30  Aigburth 3 - Formby 3 MCA Division 4
     19:30  Atticus 600 - Aigburth 600 600-League
  23rd January 2020   19:30  Wallasey A - Atticus 3 MCA Division 2
  27th January 2020 Round 1 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 1 (Second Leg) MCA Division 5
  Round 4 (Leg 2) 440-League
     19:30  Atticus 2 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 4 - Formby 2 MCA Division 3
     19:45  Waterloo 440 - Aigburth 440 440-League
  28th January 2020   19:30  Formby 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  bye - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Formby 440 - Atticus 440 440-League
     19:45  Liverpool 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:45  Liverpool 5 - Liverpool 4 MCA Division 5
  29th January 2020   19:30  St Helens 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  St. Helens 440 - bye 440-League
  30th January 2020   19:30  Wallasey C - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  Wallasey D - Aigburth 4 MCA Division 5
   
  February
  03rd February 2020 Round 2 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Atticus 5 - Aigburth 3 MCA Division 4
     19:30  Ormskirk 1 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 1 - bye MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 2 - bye MCA Division 4
  04th February 2020   19:30  Southport 1 - Prescot 1 MCA Division 2
     19:45  Liverpool 3 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:45  Formby 3 - Liverpool Juniors MCA Division 4
  05th February 2020   19:30  Aigburth 2 - Wallasey A MCA Division 2
  10th February 2020 Round 2 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 3 (Leg 2) 600-League
  Round 5 (Leg 2) 440-League
     19:30  bye - Formby 440 440-League
     19:30  Skelmersdale KAC - Liverpool KAC Knotty Ash Cup
     19:45  Waterloo 1 - Formby 1 MCA Division 1
  11th February 2020   19:30  Hoylake 1 - St Helens 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - Southport 2 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 1 - Atticus 2 MCA Division 1
  12th February 2020   19:30  Aigburth 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440 - Waterloo 440 440-League
     19:30  Aigburth 440 - St. Helens 440 440-League
  13th February 2020   19:30  Wallasey C - bye MCA Division 3
     19:30  Wallasey B - Atticus 4 MCA Division 3
  17th February 2020 Round 3 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 2 (Second Leg) MCA Division 5
     19:30  bye - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  bye - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:30  Prescot 3 - Liverpool 5 MCA Division 5
     19:30  Waterloo600 - Atticus 600 600-League
     19:45  Prescot 1 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
  18th February 2020   19:30  Formby 440 - Waterloo 440 440-League
     19:45  Liverpool 2 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Liverpool Juniors - Atticus 5 MCA Division 4
  19th February 2020   19:30  Aigburth 3 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:30  Aigburth 4 - Liverpool 4 MCA Division 5
  20th February 2020   19:30  Wallasey A - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Hoylake Juniors - Wallasey D MCA Division 5
  24th February 2020 Round 3 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 1 (Leg 3) 440-League
     19:30  Atticus 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Aigburth 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 440 - St. Helens 440 440-League
     19:45  Prescot 2 - Formby 3 MCA Division 4
  25th February 2020   19:30  Southport 2 - Wallasey B MCA Division 3
     19:30  bye - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Formby 2 MCA Division 3
  26th February 2020   19:30  St Helens 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 440 - bye 440-League
   
  March
  01st March 2020   19:30  Atticus JRC-2 - St. Helens JRC John Ripley Cup
     19:30  Aigburth JRC - Hoylake JRC John Ripley Cup
     19:30  Atticus KAC - Skelmersdale KAC Knotty Ash Cup
     19:30  Waterloo KAC - Southport KAC Knotty Ash Cup
  02nd March 2020 Round 4 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 1 (Leg 3) 600-League
     19:30  Atticus 5 - Prescot 2 MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 1 - Wallasey A MCA Division 2
     19:45  Prescot 1 - bye MCA Division 2
  03rd March 2020   19:30  Formby 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Southport 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:45  Skelmersdale 2 - Liverpool Juniors MCA Division 4
  04th March 2020   19:30  Aigburth 2 - Atticus 3 MCA Division 2
     19:30  Aigburth 3 - bye MCA Division 4
     19:30  Atticus 600 - Southport 600 600-League
  09th March 2020 Round 4 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 3 (Second Leg) MCA Division 5
  Round 2 (Leg 3) 440-League
     19:30  Atticus 4 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Atticus 4 - bye MCA Division 3
     19:30  bye - Waterloo 440 440-League
     19:45  Waterloo 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
  10th March 2020   19:30  Hoylake 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Southport 600 - Aigburth 600 600-League
     19:45  Liverpool 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:45  Liverpool 5 - Aigburth 4 MCA Division 5
  11th March 2020   19:30  St Helens 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 600 - Waterloo600 600-League
     19:30  Aigburth 440 - Atticus 440 440-League
     19:30  St. Helens 440 - Formby 440 440-League
  12th March 2020   19:30  Wallasey B - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Wallasey C - Southport 2 MCA Division 3
     19:30  Wallasey D - Prescot 3 MCA Division 5
     19:45  Liverpool 4 - Hoylake Juniors MCA Division 5
  16th March 2020 Round 5 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 4
     19:30  Atticus 3 - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Ormskirk 1 - Atticus 5 MCA Division 4
     19:45  Prescot 2 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
  17th March 2020   19:30  bye - Formby 3 MCA Division 4
     19:45  Liverpool 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:45  Liverpool Juniors - Aigburth 3 MCA Division 4
  18th March 2020   19:30  bye - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:30  Aigburth 4 - Prescot 3 MCA Division 5
  19th March 2020   19:30  Wallasey A - Prescot 1 MCA Division 2
  23rd March 2020 Round 5 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 2 (Leg 3) 600-League
  Round 3 (Leg 3) 440-League
     19:30  Atticus 2 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:45  Waterloo 440 - St. Helens 440 440-League
  24th March 2020   19:30  Formby 1 - St Helens 1 MCA Division 1
     19:30  Hoylake 2 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Southport 2 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:30  bye - Formby 2 MCA Division 3
     19:30  Formby 440 - Aigburth 440 440-League
     19:45  Liverpool 3 - Wallasey B MCA Division 3
  25th March 2020   19:30  Aigburth 600 - Atticus 600 600-League
     19:30  Atticus 440 - bye 440-League
  30th March 2020 Round 6 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 6 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 4 (Second Leg) MCA Division 5
     19:30  Atticus 5 - Formby 3 MCA Division 4
     19:30  Prescot 3 - Liverpool 4 MCA Division 5
     19:30  Waterloo600 - Southport 600 600-League
     19:45  Prescot 1 - Liverpool 2 MCA Division 2
     19:45  Skelmersdale 1 - Atticus 3 MCA Division 2
  31st March 2020   19:45  Southport 1 - Aigburth 2 MCA Division 2
     19:45  Liverpool Juniors - bye MCA Division 4
   
  April
  01st April 2020   19:30  Aigburth 1 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 3 - Prescot 2 MCA Division 4
  02nd April 2020   19:30  Wallasey A - bye MCA Division 2
     19:30  Hoylake Juniors - Aigburth 4 MCA Division 5
     19:30  Wallasey D - Liverpool 5 MCA Division 5
  06th April 2020 Round 6 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 6 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 4 (Leg 3) 440-League
     19:30  Atticus 4 - Hoylake 2 MCA Division 3
     19:30  Skelmersdale 2 - Ormskirk 1 MCA Division 4
     19:30  bye - St. Helens 440 440-League
  07th April 2020   19:30  Hoylake 1 - Waterloo 1 MCA Division 1
     19:30  Formby 1 - Atticus 2 MCA Division 1
     19:30  Southport 2 - bye MCA Division 3
     19:45  Liverpool 1 - Aigburth 1 MCA Division 1
  08th April 2020   19:30  St Helens 1 - Atticus 1 MCA Division 1
     19:30  Aigburth 440 - Waterloo 440 440-League
     19:30  Atticus 440 - Formby 440 440-League
  09th April 2020   19:30  Wallasey C - Liverpool 3 MCA Division 3
     19:30  Wallasey B - Formby 2 MCA Division 3
  13th April 2020 Round 7 (Second Leg) MCA Division 2
  Round 7 (Second Leg) MCA Division 4
  Round 3 (Leg 3) 600-League
     19:30  bye - Atticus 5 MCA Division 4
  14th April 2020   19:30  bye - Southport 1 MCA Division 2
     19:30  Formby 3 - Skelmersdale 2 MCA Division 4
     19:30  Southport 600 - Aigburth 600 600-League
     19:45  Liverpool 2 - Wallasey A MCA Division 2
     19:45  Prescot 2 - Liverpool Juniors MCA Division 4
  15th April 2020   19:30  Aigburth 2 - Skelmersdale 1 MCA Division 2
     19:30  Atticus 600 - Waterloo600 600-League
  20th April 2020 Round 7 (Second Leg) MCA Division 1
  Round 7 (Second Leg) MCA Division 3
  Round 5 (Second Leg) MCA Division 5
  Round 5 (Leg 3) 440-League
     19:30  Atticus 1 - Formby 1 MCA Division 1
     19:30  Atticus 2 - Hoylake 1 MCA Division 1
     19:30  Ormskirk 1 - Aigburth 3 MCA Division 4
     19:45  Waterloo 1 - Liverpool 1 MCA Division 1
     19:45  Waterloo 440 - Atticus 440 440-League
  21st April 2020   19:30  Formby 2 - Wallasey C MCA Division 3
     19:30  Hoylake 2 - Southport 2 MCA Division 3
     19:30  Formby 440 - bye 440-League
     19:45  Liverpool 3 - Atticus 4 MCA Division 3
     19:45  Liverpool 4 - Wallasey D MCA Division 5
  22nd April 2020   19:30  Aigburth 1 - St Helens 1 MCA Division 1
     19:30  St. Helens 440 - Aigburth 440 440-League
  23rd April 2020   19:30  bye - Wallasey B MCA Division 3
     19:45  Liverpool 5 - Hoylake Juniors MCA Division 5
  27th April 2020   19:30  Atticus 3 - Prescot 1 MCA Division 2
  28th April 2020   19:30  Southport 2 - Liverpool 3 MCA Division 3
   
  May
  04th May 2020 Final John Ripley Cup
  Final Knotty Ash Cup